Johan Sjöberg och Hanna Kristiansdotter

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 15:6 (avregistrerat nummer) 22 april 1878 - 19 augusti 1882
Starrarp 2:10 (avregistrerat nummer) 13 november 1888 - 25 juli 1889