Johan Sandell och Anna Bengtsdotter

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 14:19 (avregistrerat nummer) 23 november 1878 - 30 mars 1896
Vallarum 9:12 (avregistrerat nummer) 22 februari 1898 - 2 december 1898
Vallarum 8:30 (avregistrerat nummer) 19 januari 1866 - 30 mars 1896
Vallarum 5:7 (avregistrerat nummer) 22 februari 1898 - 2 december 1898

Åbon och soldaten Johan Sandell var född den 16 juli 1830 i Långaröd. Johan var son till husmannen Lars Gustafsson och hans hustru Anna Gusatafsdotter i Hemmeneköpshus i Långaröd. Johan gifter sig den 11 april 1868 med Anna Bengtsdotter som var född den 30 december 1832 i Vallarum. Anna var dotter till åbon Bengt Olsson och hans hustru Kerstina Mårtensdotter. Familjen bor kvar i Vallarum nr 8 och där avlider Anna den 31 januari 1897 och Johan avlider den 14 mars 1906 i Vallarum.

Bouppteckning efter Anna Bengtsdotter som avled på Vallarum nr 8 den 31 januari 1897.

Bouppteckning efter Johan Sandell som avled på Vallarum nr 8 den 14 mars 1906.

Barn

NamnBeskrivning
Johannafödd den 9 januari 1869 i Vallarum. Johanna Mårtensson, född Sandell gifter sig den 2 september 1895 med Ola Månsson som var född den 13 mars 1870 i Fränninge. Familjen bor kvar i Vallarum nr 8 och där Johanna avlider den 24 april 1924 och Ola avlider den 26 april 1950.