Johan Peter Johansson och Karl Edvin Johansson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 5:5 (aktuellt nummer) 15 november 1917 - 30 november 1917