Johan Persson och Ingar Andersdotter

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Starrarp 10:2 (aktuellt nummer) 1836 - 1849

Johan Persson var född den 28 februari 1794 i Starrarp och han var gift med Ingar Andersdotter född den 6 februari 1802 i Flensma. Johan och Ingar ägde fastigheten Starrarp 10:2 men man ägde även en fastighet i Starrarp nr 2 om 1/48 mantal. Familjen flyttar till Starrarp nr 2 1849 samtidigt som man avyttrar Starrarp 10:2.