Johan Persson och Kersti Larsdotter

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 13:1 (avregistrerat nummer) 30 april 1858 - 25 juli 1906
Vallarum 8:25 (avregistrerat nummer) 8 maj 1869 - 25 juli 1906
Vallarum 8:9 (avregistrerat nummer) 1861 - 8 augusti 1908

Johan Persson var född den 21 december 1824 i Vallarum och han var son till Pehr Bengtsson och hans hustru Anna Johansdotter. Johan gifter sig med Kersti Larsdotter som var född den 17 januari 1828 i Östraby och hon var dotter till Lars och hans hustru Elna Andersdotter. Familjen kom till Vallarum 1855 ifrån Långaröd. Man bor kvar fram till 1906 då man flyttar till Vallarum nr 8. Johan avlider den 21 maj 1908 i Vallarum nr 8 utav ålderdomssvaghet och Kersti avlider av samma orsak den 15 april 1913.

Bouppteckning efter Johan Persson som avled på Vallarum nr 8 den 21 maj 1908.

Bouppteckning efter Kjersti Persdotter som avled på Vallarum den 15 april 1913.

Barn

NamnBeskrivning
Johan och Kerstis barn:
Pehrfödd den 13 september 1855 i Vallarum. Per Johansson förblir ogift hela livet och han är åbo på Vallarum nr 8 och där han avlider den 22 juli 1925.
Larsfödd den 5 oktober 1858 i Vallarum. Lars Johansson gifte sig den 31 december 1892 med Elna Isaksson som var född den 5 januari 1870 i Andrarum. Lars och Elna tar över Lars föräldragård i juli 1906 men Lars avlider redan den 7 september 1906 utav kräfta. Elna flyttar till Starrarps Ora 1:16 och där hon avlider den 30 december 1950.
Bengtfödd den 20 oktober 1861 i Vallarum. Bengt bytte efternamn till Rosenvall och han gifte sig den 19 maj 1888 med Bengta Nilsson som var född den 22 juni 1851 i Brandstad. Familjen bosatte sig 1888 i Vollsjö. Dom bodde på Torget i Vollsjö och Bengt arbetade som skomakare. Han avlider den 23 april 1920 utav tuberculos. Bengta är senare bosatt på ålderdomshemmet i Vollsjö och där hon avlider den 2 juni 1952, 101 år gammal.
Nilsfödd den 23 april 1865 i Vallarum.
Annafödd den 19 december 1868 i Vallarum. Anna Johansdotter avlider den 15 januari 1869.