Johan Olsson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 9:15 (avregistrerat nummer) 22 februari 1907 - 19 maj 1909
Vallarum 9:13 (avregistrerat nummer) 22 februari 1907 - 19 maj 1909

Johan Olsson var född den 11 februari 1874 i Fränninge. Johan Olsson var ogift hela livet och han arbetade som mjölnare och han tar över föräldrahemmet 1907. Han är bosatt i föräldrahemmet Vallarum 9:13 C fram till död den 19 februari 1909. Johan avled på grund av tuberculos.