Johan Olsson och Kristina Olsson, född Andersson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 14:25 (avregistrerat nummer) 2 december 1921 - 2 december 1921
Vallarum 12:4 Robertsborg (avregistrerat nummer) 12 januari 1920 - 11 december 1920
Vallarum 8:17 (avregistrerat nummer) 12 januari 1920 - 11 december 1920
Vallarum 7:6 avregistrerat nummer 1 mars 1916 - 3 mars 1920

Johan Olsson var född den 20 juni 1881 i Andrarum och han var son till åbon på Ilstorp nr 8 Ola Persson och han hustru Elna Nilsdotter. Johan gifter sig den 7 november 1906 med Kristina Andersson född den 13 augusti 1886 i Långaröd. Kristina var dotter till åbon i Önneköp Anders Nilsson och hans hustru Anna Jönsdotter. Familjen kom till Vallarum från Andrarum den 27 oktober 1915. Familjen flyttar till Vallarum nr 12 1920 och vidare till Östra Kärrstorp 1924. Senare är dom åter till Vallarum och då till nr 14 och här avlider Johan den 27 oktober 1942 på Hörby lasarett genom en olycka med en högaffel vid tröskning och Kristina avlider den 21 november 1944.

Bouppteckning efter Johan Olsson som avled på Vallarum den 27 oktober 1942.

Bouppteckning efter Kristina Olsson, född Andersson som avled på Vallarum den 21 november 1944.

Barn

NamnBeskrivning
Otto född den 15 februari 1907 i Andrarum. Otto Johansson förblev ogift livet igenom och han var bosatt i Funderset nr 46 och där han avlider den 23 oktober 1988.
Albertfödd den 24 september 1909 i Andrarum. Albert Johansson gifte sig den 5 juli 1931 med Ester Teresia Johansson född den 28 april 1908 i Östra Kärrstorp. Familjen är bosatt på Pilvägen 3 i Sjöbo och där Albert avlider den 30 mars 1985 och där Ester Teresia bor kvar fram till sin död den 4 juli 2009.
Hildingfödd den 4 september 1912 i Andrarum. Hilding Johansson gifter sig den 19 november 1933 och familjen är bosatt i Östra Kärrstorp där Hilding avlider den 10 februari 1990.
Elinfödd den 7 augusti 1914 i Andrarum. Elin Johannesson gifte sig den 9 augusti 1934 med Oskar Sigfrid Johannesson född den 1 september 1909 i Hofterup. Familjen är bosatt på Sora Harrie 18:17, Mossen, Pl 532 och där Oskar Sigfrid avlider den 6 februari 1956. Senare flyttar Elin till Kvarngatan 29 B i Kävlinge och där hon bor fram till sin död den 9 juni 1978.
Almafödd en 14 december 1917 i Fränninge. Alma Larsson gifter sig och hon blir änka den 5 december 1973. Alma bor på Valhallavägen 6 H i Bjärred och hon avlider den 25 februari 2012.
Signefödd den 18 maj 1920 i Fränninge. Signe Welander gifte sig den 19 maj 1945 med Nils Anders Bertil Welander som var född den 4 oktober 1921 i Helsingborgs stadsförsamling. Familjen är bosatt i Malmö på Tärningholmsgatan 17 E och här avlider Nils Anders Bertil den 25 juni 1998. Signe bor kvar fram till sin död den 4 augusti 2005.