Johan Olof Johansson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Starrarp 4:1 (avregistrerat nummer) 2 januari 1954 - 30 juli 1972
Starrarp 3:6 (aktuellt nummer) 2 januari 1954 - 30 juli 1972
Starrarp 2:4 (avregistrerat nummer) 2 januari 1954 – 13 juli 1972
Starrarp 1:15 (avregistrerat nummer) 2 januari 1954 – 13 juli 1972

Johan Olof Johansson var född den 20 februari 1912 i Starrarp. Fadern Nils Johansson brukade gården tillsammans med sin son Johan Olof fram till 1954 då Johan Olof  köper ut fadern och driver jordbruket själv fram till sin död den 16 oktober 1971.

Olof Johansson i mitten, omgiven av Ernst och Nils Nilsson
Fotograf okänd

Olof Johansson

Olof Johansson t.h. tillsammans med trotjänaren drängen Olof Andersson