Johan Nilsson och Ida Nilsson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Starrarp 6:7 (avregistrerat nummer) 17 maj 1944 - 11 augusti 1951
Starrarp 6:9 (avregistrerat nummer) 17 maj 1944 - 11 augusti 1951