Johan Nilsson och Hanna Elida Nilsson, född Olsson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Starrarp 11:1 (avregistrerat nummer) 5 juni 1941 - 11 augusti 1951
Starrarp 11:1 (avregistrerat nummer) 17 januari 1907 - 11 augusti 1951
Starrarp 6:5 (avregistrerat nummer) 17 januari 1907 - 5 juni 1941
Starrarp 2:9 (avregistrerat nummer) 17 januari 1907 - 11 augusti 1951
Starrarp 1:6 (avregistrerat nummer) 17 januari 1907 - 11 augusti 1951
Hårderup 4:13 (Avregistrerad fastighetsbeteckning) 13 januari 1937 – 14 januari 1963

Johan Nilsson son till den tidigare ägaren och köper fastigheterna Starrarp 1:6 och 2:9 den 17 januari 1907. Johan var född den 1 april 1873 i Starrarp och var son till Nils Pehrsson och Elisabeth Christiansdotter. Johan gifter sig med Hanna Elida Olsson som föddes den 17 april 1886 i Vallarum och hon var dotter till pigan Hanna Jönsdotter. Elida var hushållerska i hushållet och kom från Vallarum Nr 15 1906. Johan och Elida gifte sig den 30 december 1909. Johan avlider den 4 januari 1956 på Starrarp 2:9 och Hanna Elida flyttar till fastigheten Starrarp 14:1 som ägs av sonen Axel Albert.

Jordbruksräkningen 1944, Johan Nilsson

Källa: SCB, Jordbruksräkningen 1944

Vid jordbruksräkningen 1944 redovisade Johan Nilsson fyra fastigheter inom Starrarp, på nr 1 = 1/48 mantal, på nr 2 = 1/32 mantal och på nr 6 = 1/32 mantal och 49/4032 mantal. Fastigheterna omfattade totalt 21 hektar mark varav 17,5 hektar var åkermark och 2,5 hektar var skog. 3 hektar åkermark var täckdikat med tegelrör och 12 hektar var täckdikat med annat material. Det fanns ingen gödselstad eller urinbrunn byggd av cement. Man hade investerat i fyra olika jordbruksmaskiner samt att man var delägare i ytterligare fyra maskiner. Man hade också investerat i tre olika elmotorer. Vatten fanns indraget i boningshus och i stallarna samt att det fanns avlopp indraget i boningshuset. Elektricitet fanns indraget för belysning och matlagning samt som drivkraft för vattenledningen.

Bouppteckning efter Johan Nilsson som avled i Starrarp nr 2 den 4 januari 1956.

Den 17 mars 1956 förrättades bouppteckning efter förre hemmansägaren Johan Nilsson från Starrarp nr 2 som född 1873 och i äktenskap 1909 förenad med efterlevande hustrun Hanna Elida Nilsson, född Olsson, avled den 4 januari 1956 och efterlämnade såsom sterbhusdelägare hustrun Hanna Elida Nilsson samt med henne under äktenskapet födde barnen:
sonen Nils Anton Johansson, Starrarp nr 2, ogift
sonen Axel Albert Johansson, gift 1951 med Astrid Gunhild Johansson
Dom totala tillgångarna i bouppteckningen uppgick till 55 056 kr och skulderna var begravningskostnaderna på 2 000 kr vilket ger en behållning i dödsboet på 53 056 kr.

Barn

NamnBeskrivning
Bernhard Nilsson född 22 april 1890 i Fränninge. Hanna Elidas barn. Arbetare.
Nils Antonfödd 31 augusti 1906 i Starrarp. Nils Anton var ogift och var kyrkobokförd på Storgatan 22 i Vollsjö och han avled den 7 januari 1983 i Vollsjö.
Axel Albertfödd 17 oktober 1912 i Starrarp. Axel Albert var gift med Astrid Gunhild Johansson och han efterträder föräldrarna som åbo på gården. I slutet är Axel Albert skriven på Säterivägen 15 i Vollsjö och han avlider den 28 september 1992 i Vollsjö.