Johan Nilsson och Hulda Nilsson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 14:44 (aktuellt nummer) 1 september 1936 - 26 september 1960
Vallarum 9:15 (avregistrerat nummer) 25 maj 1925 - 26 september 1960
Vallarum 9:13 (avregistrerat nummer) 25 maj 1925 - 26 september 1960

Johan Nilsson var född den 21 juli 1895 i Vollsjö och han var son till pigan Eljena Andersdotter på Vollsjö nr 1. Johan gifter sig den 17 juli 1925 med Hulda Nilsson som var född den 26 april 1899 i Östra Kärrstorp. Hulda var dotter till hemmansägaren på Rönås nr 6, Nils Larsson och hans hustru Kersti Larsson. Familjen är bosatt på Planterinsgatan 22 C i Sjöbo och där Hulda avlider den 5 juni 1972 och där Johan avlider den 16 december 1973.

Fastigheten omfattade 1944 4,2 hektar varav 3,5 hektar var åkermark. Man hade investerat i fyra olika jordbruksmaskiner för att underlätta arbetet på gården. Det fanns avlopp installerat i boningshuset men det fanns inget vatten indraget i boningshus eller i stallarna. Ingen elektricitet var installerat.