Johan Nilsson (Starrarps Ora)

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Starrarps Ora 1:27 (avregistrerat nummer) 13 januari 1937 - 14 januari 1963
Starrarps Ora 1:26 (avregistrerat nummer) 13 januari 1937 - 14 januari 1963

Johan Nilsson var född den 17 september 1896 i Starrarp och han var son till åbon på Starrarp nr 6 Nils Månsson och hans hustru Anna Jönsson. Han förblir ogift och han brukar gården i 27 år fram till 1963. Han bor kvar på gården där han avlider den 20 december 1971.

Länk till Boende på Starrarps Ora omkr 1935

Vid jordbruksräkningen 1944 var den total arealen till fastigheterna i Starrarps Ora och Hårderup 4 9 hektar varav 8,25 hektar var åkermark varav 5 hektar var täckdikat med tegelrör. Det fanns inte någon gödselstad eller urinbrunn byggd av cement. Man hade investerat i fyra olika jordbruksmaskiner och man var delägare i ytterligare en maskin. Vatten och avlopp var installerat i boningshuset men man hade inte vatten indraget i stallarna. Elektricitet fanns för belysning.