Välj en sida

Johan Lundqvist och Anna Hansson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 9:44 (aktuellt nummer) - 19 september 1901
Vallarum 9:43 (aktuellt nummer) - 19 september 1901
Vallarum 9:42 (aktuellt nummer) 4 augusti 1896 - 6 december 1901
Vallarum 9:39 (avregistrerat nummer)
Vallarum 9:32 (aktuellt nummer) 6 december 1890 - 4 augusti 1896
Vallarum 7:44 (aktuellt nummer) 6 december 1901 - 9 februari 1924
Vallarum 7:35 (aktuellt nummer) 16 februari 1924 - 24 september 1924

Smeden Johan Lundqvist föddes den 18 mars 1859 i Smedstorp och han gifter sig den 12 oktober 1883 med Anna Hansson som var född den 11 april 1861 i Onslunda. Anna var dotter till åbon Hans Hansson och hans hustru Bolla Andersdotter på Onslunda nr 5. Johan avlider den 26 juni 1924 och Anna avled den 24 april 1933.

Källa: Arkiv Digital, Färs häradsrätts domböcker över bouppteckningar 1925, sid 1

Bouppteckning efter Johan Lundqvist som avled i Vallarum den 26 juni 1924.

Källa: Arkiv Digital, Färs häradsrätts domböcker över bouppteckningar 1925, sid 2

Källa: Arkiv Digital, Färs häradsrätts domböcker över bouppteckningar 1925, sid 3

Källa: Arkiv Digital, Färs häradsrätts domböcker över bouppteckningar 1933, sid 1

Bouppteckning efter Anna Hansson som avled på Vallarum nr 7 den 24 april 1933.

Källa: Arkiv Digital, Färs häradsrätts domböcker över bouppteckningar 1933, sid 2

Barn

NamnBeskrivning
Ernst Ludvigfödd den 9 juni 1888 i Andrarum. Flyttade till Lövestad den 13 mars 1918. Ernst Ludvig gifter sig den 2 mars 1918 med Anna Lundqvist, född Håkansson. Familjen är bosatt i Heinge nr 16:5 och där Ernst Ludvig avlider den 17 augusti 1945 och Anna avlider den 21 september 1965.
Oscar Alfredfödd den 18 mars 1893 i Vallarum. Oscar Alfred emigrerar till Amerika 1923 och han är senare tillbaka och flyttar till Grönby den 8 november 1926. Han gifter sig den 24 november 1927 Marta Lundqvist som var född den 24 september 1903 i Anderslöv. Familjen är bosatt på Hedgatan 9 A i Anderslöv och Oscar Alfred avlider den 10 juni 1978 och Marta avlider den 23 juni 1990.
Märtha Kristinafödd den 26 juli 1895 i Vallarum. Märtha Kristina Håkansson flyttade till Vallarum nr 9 där hon gifte sig med hemmansägaren August Håkansson, född i Vallarum den 15 oktober 1886. Dom gifte sig den 25 oktober 1924. Familjen är först bosatt på Vallarum 7 och senare på Vallarum 9:37 där August avlider den 17 januari 1952. Senare är Märtha Kristina bosatt på Vångavägen 2 i Vollsjö och där hon avlider den 25 september 1981.
Johan Hermanfödd den 12 februari 1900 i Vallarum. Johan Herman Lundqvist arbetade som elektriker och han emigrerar till Amerika den 6 april 1923. Kommer senare tillbaka och bosätter sig i Borrby den 25 september 1926. Han gifter sig den 21 oktober 1926 Esther Teresia Lundqvist och som var född den 31 augusti 1903 i Borrby. Familjen är bosatt i Malmö på Vitemöllegatan 4 E och där Johan Herman avlider den 21 juli 1969. Esther Teresia är senare bosatt i Sandby 207 i Borrby och där hon avlider den 18 juni 1996.