Välj en sida

Johan Lundqvist och Anna Hansson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 9:44 (aktuellt nummer) - 19 september 1901
Vallarum 9:43 (aktuellt nummer) - 19 september 1901
Vallarum 9:42 (aktuellt nummer) 4 augusti 1896 - 6 december 1901
Vallarum 9:39 (avregistrerat nummer)
Vallarum 9:32 (aktuellt nummer) 6 december 1890 - 4 augusti 1896
Vallarum 7:44 (aktuellt nummer) 6 december 1901 - 9 februari 1924
Vallarum 7:35 (aktuellt nummer) 16 februari 1924 - 24 september 1924

Smeden Johan Lundqvist föddes den 18 mars 1859 i Smedstorp och han gifter sig den 12 oktober 1883 med Anna Hansson som var född den 11 april 1861 i Onslunda. Anna var dotter till åbon Hans Hansson och hans hustru Bolla Andersdotter på Onslunda nr 5. Johan avlider den 26 juni 1924 och Anna avled den 24 april 1933.

Bouppteckning efter Johan Lundqvist som avled i Vallarum den 26 juni 1924.

Bouppteckning efter Anna Hansson som avled på Vallarum nr 7 den 24 april 1933.

Barn

NamnBeskrivning
Ernst Ludvigfödd den 9 juni 1888 i Andrarum. Flyttade till Lövestad den 13 mars 1918. Ernst Ludvig gifter sig den 2 mars 1918 med Anna Lundqvist, född Håkansson. Familjen är bosatt i Heinge nr 16:5 och där Ernst Ludvig avlider den 17 augusti 1945 och Anna avlider den 21 september 1965.
Oscar Alfredfödd den 18 mars 1893 i Vallarum. Oscar Alfred emigrerar till Amerika 1923 och han är senare tillbaka och flyttar till Grönby den 8 november 1926. Han gifter sig den 24 november 1927 Marta Lundqvist som var född den 24 september 1903 i Anderslöv. Familjen är bosatt på Hedgatan 9 A i Anderslöv och Oscar Alfred avlider den 10 juni 1978 och Marta avlider den 23 juni 1990.
Märtha Kristinafödd den 26 juli 1895 i Vallarum. Märtha Kristina Håkansson flyttade till Vallarum nr 9 där hon gifte sig med hemmansägaren August Håkansson, född i Vallarum den 15 oktober 1886. Dom gifte sig den 25 oktober 1924. Familjen är först bosatt på Vallarum 7 och senare på Vallarum 9:37 där August avlider den 17 januari 1952. Senare är Märtha Kristina bosatt på Vångavägen 2 i Vollsjö och där hon avlider den 25 september 1981.
Johan Hermanfödd den 12 februari 1900 i Vallarum. Johan Herman Lundqvist arbetade som elektriker och han emigrerar till Amerika den 6 april 1923. Kommer senare tillbaka och bosätter sig i Borrby den 25 september 1926. Han gifter sig den 21 oktober 1926 Esther Teresia Lundqvist och som var född den 31 augusti 1903 i Borrby. Familjen är bosatt i Malmö på Vitemöllegatan 4 E och där Johan Herman avlider den 21 juli 1969. Esther Teresia är senare bosatt i Sandby 207 i Borrby och där hon avlider den 18 juni 1996.