Johan Hjalmar och Anna Larsson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Fränninge 27:31 (avregistrerat nummer) 27 juli 1927 - 7 september 1929
Fränninge 27:23 (avregistrerat nummer) 27 juli 1927 - 23 mars 1932
Hårderup 2:8 (aktuellt nummer) 7 juli 1927 - 23 mars 1932

Johan Hjalmar Larsson var född den 21 juli 1893 i Östraby och var son till åbon Lars Magnus Persson och hans hustru Maria Eneberg på Sniberup nr 10 om 1/3 mantal i Östraby församling. Han gifte sig med Anna Karolina den 15 mars 1919. Anna Karolina var född den 8 augusti 1897 i Östra Björkeröd nr 2 i Vanstads församling och var dotter till jordbruksarbetaren Nils Håkansson och hans hustru Johanna Persson. Familjen flyttade från Östraby till Hårderup 2:8 den 13 maj 1927. Johan Hjalmar avlider den 8 september 1971 folkbokförd på Lundavägen 5 E i Ystad och Anna Karolina avlider på Buntmakaregatan 14 i Ystad den 21 oktober 1982.

Barn

NamnBeskrivning
Svea Gunborgfödd 20 mars 1919 i Östraby. Svea Gunborg Jönsson, född Larsson gifte sig den 4 mars 1944 med lantbruksarbetaren Tage Lennaert Jönsson på Bussjö 11 i Bromma. Svea Gunborg var bosatt i kvarteret Ubbe nr 1 i Ystad och där hon avlider den 14 juni 1944.
John Yngvefödd 7 december 1923 i Östraby. John Yngve Larsson gifte sig den 8 april 1944 och familjen var bosatt på Amiralsgatan 82 i Malmö, Sankt Johannes församling och där John Yngve avlider den 17 oktober 2015.
Signe Frideborgfödd 27 juni 1927 i Fränninge. Signe Frideborg Johannesson gifte sig den 20 oktober 1951 med Erik Börje Johannesson som var född den 31 oktober 1920 i Glemminge. Familjen var folkbokförd i Ystad. Signe Frideborg avlider den 2 juli 2002 på Buntmakargatan G 14 i Ystad och Erik Börje avlider den 14 april 2005 på Repslagrgatan 14 H i Ystad.