Johan Hellner Johansson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Starrarp 5:4 (avregistrerat nummer) 15 februari 1948 - 4 augusti 1954
Starrarp 5:1 (avregistrerat nummer) 15 februari 1948 - 4 augusti 1954

Johan Hellner Johansson var född den 2 januari 1913 i Starrarp och han var son till de tidigare ägarna av fastigheten Johannes Johansson och Augusta Andersson. Johan Hellner var ogift och drev gården fram till sin död den 21 juli 1954.

Bouppteckning efter Johan Heller Johansson som avled den 21 juli 1954 på Starrarp nr 5.