Johan Gustaf Hagman och Christina Fredrika Beckdahl

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Bjälkhult 1:7 (aktuellt nummer) 1826/31 -

Johan Gustaf Hagman var född i Ystad den 24 februari 1777 och gift med Christina Fredrika
Beckdahl född i Starrarp den 4 september 1777. Christina Fredrika var dotter till Hans
Friedrich Beckdahl, trumpetare och kvartermästare, född 1746 i Brandstad och hans hustru
Helena Christina Christensson föd 1750 i Fränninge. Johan Gustaf Hagman avled den 27 februari 1841. Christina Fredrika Beckdahl avled den 21 mars 1840.

Bouppteckning efter Christina Fredrika Beckdahl som avled i Bjälkhult den 21 mars 1840.