Johan Bengtsson och Ingar Andersdotter

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 8:23 Bokeberg (aktuellt nummer) 21 februari 1874 - 18 juli 1902

Johan Bengtsson var född den tisdagen den 15 mars 1831 i Fränninge och han var son till rusthållaren Bengt Persson och hans hustru Mätta Nilsdotter. Johan gifte sig med Ingar Andersdotter som var född den 19 maj 1828 i Lövestad. Ingar var dotter till drängen Anders Andersson och hans hustru Boel i Benetofta i Lövestad. Familjen kom till Vallarum 8 ifrån Vallarum 13 1876 och familjen driver gården 1902 då Ingar avlider den 30 mars 1902. Johan bor kvar i Vallarum nr 8 fram till sin död den 6 augusti 1907 då han avlider av ålderdomssvaghet.

Bouppteckning efter Ingar Andersdotter som avled på Vallarum nr 8 den 30 mars 1902.

Bouppteckning efter Johan Bengtsson som avled på Vallarum nr 8 den 6 augusti 1907.

Barn

NamnBeskrivning
Nilsfödd den 4 oktober 1858 i Fränninge. Nils förblir ogift och han arbetar som brännerist å Vallarum nr 8. Han avlider den 26 april 1899.
Perfödd den 1 oktober 1863 i Fränninge. Per emigrerar till Amerika den 27 juni 1887.
Jönsfödd den 5 januari 1870 i Fränninge. Jöns Johansson flyttade till Malmö den 5 november 1889.
Andersfödd den 11 september 1860 i Fränninge. Anders Johansson är arbetare och han gifter sig den 11 september 1886 med Bengta Persson som är född den 9 juli 1856 i Vanstad. Bengta kom till Fränninge från tryde den 13 augusti 1886. Familjen emigrerar till Amerika den 24 september 1888.