Johan Andersson och Lovisa Svensson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 8:8 (aktuellt nummer) 4 april 1925 - 6 juli 1925