Johan Adolf Andersson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 5:6 (aktuellt nummer) 1 september 1915 - 3 april 1918

Åbon Johan Adolf Andersson var född den 14 maj 1892 i Fränninge nr 12 och han var son till åbon Anders Andersson och hans hustru Hanna Andersson. Johan Adolf kom till Hårderup 1915 ifrån Fränninge nr 12. Han flyttar till Malmö Sankt Petri församling den 24 oktober 1917 och han gifter sig den 20 juni 1925. Johan Adolf är bosatt på Osbygatan 3 i Malmö. På Västra Skrävlinge och där han avlider den 3 maj 1948.