Välj en sida

Joel Carlsson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Fränninge 22:20 (avregistrerat nummer) 6 december 1941 - 2 juni 1970
Fränninge 19:7 (avregistrerat nummer) 6 december 1941 - 2 juni 1970
Fränninge 19:2 (avregistrerat nummer) 6 december 1941 - 2 juni 1970

Joel Konstantin Karlsson var född den 21 maj 1911 i Fränninge och han var son till de tidigare ägarna av fastigheten Karl Olsson och hans hustru Ingar Andersdotter. Joel förblev ogift och han brukade gården fram till 1970 då han avled den 1 april 1970.