Jarl Rolf Westerberg och Kerstin Carita Walldén

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 9:36 (aktuellt nummer) 21 juli 1982 -

Jarl Rolf Westerberg var född den 11 april 1960 i Limhamn och han var son till snickaren Jarl Elov Kasper Westerberg och hans hustru affärsbiträdet Inger Harriette Westerberg. Jarl Rolf är sambo med Kerstin Carita Walldén som var född den 28 mars 1963 i Fränninge. Kerstin Carita var dotter till mejeriarbetaren Per Erik Walldén och hans hustru Siv Ethel Kerstin Walldén. Familjen var bosatt på Vallarum 9:36.