Jan-Erik Olof Johansson och Gull-Britt Nilsson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Starrarp 4:1 (avregistrerat nummer) 6 november 1979 - 1 mars 1982
Starrarp 3:6 (aktuellt nummer) 6 november 1979 - 1 mars 1982
Starrarp 2:4 (avregistrerat nummer) 6 november 1979 – 1 mars 1982
Starrarp 1:15 (avregistrerat nummer) 6 november 1979 – 1 mars 1982