Jan-Anders Olof Nilsson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 7:38 (avregistrerat nummer) 16 december 1969 -
Vallarum 7:20 (avregistrerat nummer) 16 december 1969 -
Vallarum 6:11 16 december 1969 -

16 december 1969 erhåller Jan-Anders Olof Nilsson Vallarum 6:2 som gåva och den 20 mars 1973 köper
han till 9,7450 ha av Vallarum 6:3.