Jan Anders Nilsson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 6:3 Ljungdala (avregistrerat nummer) 20 mars 1973 - 4 oktober 1975