Jacob Rundbäck och Nils Andersson Sandén

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Bjälkhult 1:23 (avregistrerat nummer) 19 januari 1883 - 20 augusti 1903