J. P. Rosendahl

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Skumparp 1:15 (avregistrerat nummer) 7 september 1885 - 1 oktober 1907

År 1885 sålde Mårten Jönsson en del av sin fastighet till folkskoleläraren J. P. Rosendahl i Starrarp. Den avstyckades och Rosendahl byggde bostad och stall och blev lantbrukare jämsides med läraryrket. 1907 överlåter han gården till sonen, skräddaren och lantbrukaren Edvin Rosendahl. Folkskolelärare Jöns Petter Rosendahl föddes den 26 februari 1846 i Glemminge. Han var son till snickaren och torparen Lars Rosendahl och hans hustru Gertrud Svensdotter på Glemminge nr 5. Den 12 juli 1869 gifter sig Jöns Petter i Kverrestad med pigan Boel Rasmusdotter på nr 12 i Lunnarp. Boel var dotter till åbon på Lunnarp nr 12 Rasmus Mårtensson och hans hustru Elna Hansdotter. Familjen kom till Fränninge socken den 21 september 1876 ifrån Tullstorp och dom bosatte sig på Starrarp nr 3. I september 1885 köper Jöns Petter fastigheten i Skumparp. Familjen flyttar till Karstenberg i Vollsjö den 29 oktober 1908.

Barn

NamnBeskrivning
Sven Danielfödd 23 september 1869 i Simris. Emigrerar till Amerika den 3 mars 1888.
Ellen Gerda Serafiafödd 3 september 1871 i Tullstorp. Flyttar till Malmö 26 april 1889 men återvänder senare samma år. Flyttar till Hardeberga 2 december 1908 för att arbeta som hushållerska i Rögle. Återvänder till Fränninge 1909 och flyttar året efter, 1910 till Hässleholm för att arbeta som hushållerska på Hässlehoms garnison.
Elvira Walfridafödd 25 september 1873 i Tullstorp. Flyttar till Lund den 24 september 1988 och återvänder till Skumparp 1892. Hon arbetar som lärarinna. Elvira Walfrida emigrerar till Amerika 1895 och stannar där i två år för att åter- vända 1897 och bosätter sig i Östraby den 25 september 1897.
Elin Georginafödd 14 januari 1876 i Tullstorp. Avled den 31 juli 1877 i Skumparp utav en angiven orsak.
Edvin Georgfödd 1 maj 1878 i Fränninge. Han övertar föräldragården.
Elin Georginafödd 19 oktober 1880 i Fränninge. Flyttar till Skrävlinge den 20 november 1899 för att arbeta som piga På Teckomatorp nr 1, Tomten nr 17. Flyttar till Ängelholm och arbetar som piga fram till 1904 på Trasten nr 74 och åter- vänder till Fränninge. 1905 flyttar Elin Georgina till Älmhult där hon arbetar som piga på Älmhult nr 90.
Lars Antonfödd 17 januari 1883 i Fränninge. Flyttar till Kävlinge den 29 september 1898 för att arbeta som handelsbiträde. Bodde på Kävlinge nr 5. Återvänder till Skumparp 1902.
Nelly Mariafödd 25 mars 1885 i Fränninge. Avlider den 27 juni 1893 i en ålder av 8 år. Ingen dödsorsak är angiven.
Inez Astridfödd 4 juni 1887 i Fränninge. Flyttar till St Petri församling i Malmö.
Thom Frigottfödd 21 december 1889 i Fränninge.