Ivar Persson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Fränninge 21:2 Enekulla 9 september 1947 -
Hårderup 2:13 Tunnbindarehuset (aktuellt nummer) 17 januari 1947 – 1 februari 1963