Ivar Olofsson och Anna Elvira Olofsson, född Håkansson.

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 8:2 (avregistrerat nummer) 13 mars 1936 - 21 november 1939

Ivar Olofsson var född den 20 november 1906 i Långaröd och han var son till de tidigare ägarna av fastigheten Olof Andersson och hans hustru Kristina Håkansson. Ivar gifter sig den 23 november 1935 med Anna Elvira Håkansson som var född den 10 juni 1912 i Fränninge nr 14. Anna Elvira var dotter till åbon Håkan Andersson och hans hustru Elna Nilsson. Ivar avlider redan den 26 augusti 1939. Senare gifter Anna Elvira om sig och hon bosätter sig i Hörby där hon avlider den 11 december 1995.

Bouppteckning efter Ivar Olofsson som avled på Vallarum den 26 augusti 1939.