Ivar Nilsson och Hilda Nilsson (Starrarp)

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Starrarp 12:1 (avregistrerat nummer) 4 december 1943 - 30 oktober 1951
Starrarp 12:1 (avregistrerat nummer) 24 mars 1919 -30 oktober 1951
Starrarp 2:6 (avregistrerat nummer) 24 mars 1919 - 1951
Hårderup 14:1 (avregistrerat nummer) 23 oktober 1919 – 1 juni 1923
Starrarp 2:10 (avregistrerat nummer) 17 juli 1939 - 30 oktober 1951
Starrarp 2:8 (avregistrerat nummer) 24 mars 1919 – 30 oktober 1951

Ivar Nilsson föddes den 15 april 1887 i Fränninge och han var son till åbon på Fränninge nr 29 Nils Persson och hans hustru Elna Andersson. Ivar och Hilda gifte sig den 24 december 1910. Hilda Lerman var född i Vollsjö den 20 februari 1891. Hilda var dotter till pigan Christina Lerman. Familjen kom från Kvidinge den 26 mars 1919 och flyttar till Östra Kärrstorp. Ivar avlider den 19 augusti 1958 i Bjärsjölagård 1:102. Hilda Nilsson, född Lerman avlider i Bjärsjölagård nr 1 den 14 juli 1972.

Källa: SCB, Jordbruksräkningen 1944

Fastigheterna omfattade 1944 totalt 19 hektar varav 18 hektar var åkermark och resten var äng och tomtmark. Man hade inte någon gödselstad eller urinbrunn byggd av cement men man hade investerat i sex olika jordbruksmaskiner. Man hade också installerat vatten och avlopp i boningshus och stallar. Man hade också installerat elektricitet för belysning och som drivkraft.

Barn

NamnBeskrivning
Adina Viktoriafödd 17 februari 1910 i Vollsjö. Adina Viktoria Pettersson, född Nilsson blev änka den 9 december 1958 i Östra Kärrstorp. Själv avlider hon den 5 januari 1999 i Rönås nr 3.
Erik Gunnarfödd 29 april 1911 i Fränninge. Flyttar till Östraby 1928 och kommer tillbaka 1929. Erik Gunnar var ogift och folkbokförd i Ystad. Han Avlider den 26 juli 1967 i Christina nr 13, Ystad.
Nils Lennartfödd 11 juli 1914 i Kvidinge. Flyttar till Östraby 1930. Gifte sig den 16 april 1938 och han var folkbokförd i Västerstad. Han avlider den 7 september 1998 i Västerstad nr 22.
Sture Haraldfödd 20 oktober 1922 i Starrarp. Sture Harald Nilsson gifte sig den 18 november 1950 och var bosatt i Fränninge. Han avled den 5 februari 2003 i Fränninge nr 2
Else Ingeborgfödd 14 juli 1926 i Starrarp.