Ivan Sjöland

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Hårderup 4:24 (aktuellt nummer) 20 juli 1955 – 22 september 1958