Ivan Nilsson och Annie Nilsson

Karl Ivan Nilsson var född den 5 augusti 1920 i Torrlösa och han var son till smeden på Östraby nr 17 Arvid Nilsson och hans hustru Johanna Olsson. Ivan gifter sig den 20 april 1946 med Annie Inga Elisabeth Andersson och hon var född den 24 november 1920 i Hårderup. Annie var dotter till åbon på Hårderup nr 6 Sven Johan Andersson (1886 09 15) och hans hustru Anna Åkesson (1882 09 12). Familjen brukade Hårderup 1:10-12 och senare Hårderup 22:1 och där Ivan avlider den 7 januari 1999. Annie bor kvar på Hårderup nr 22 och hon avlider den 10 januari 2007.