Isak Olsson och Hanna Pehrsdotter

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 4:3 (avregistrerat nummer) 2 maj 1861 - 18 april 1884

Isak Olsson var född den 12 oktober 1820 i Gyröd i Andrarum och Hanna Pehrsdotter född den 16 augusti 1823 i Lövestad. Familjen kom till Vallarum från Andrarum 1859 och var här bofasta på Vallarum 4:3. Hanna avlider här den 10 april 1888 och Isak bor kvar tills han avlider den 1 mars 1915 utav ålderdomssvaghet.

Bouppteckning efter Isak Olsson som avled på Vallarum nr 4 den 1 mars 1915.

Barn

NamnBeskrivning
Nilsfödd 20 januari 1851 i Andrarum. Nils Isaksson blir ny åbo på föräldragården.
Hannafödd den 10 augusti 1854 i Andrarum. Hanna Isaksdotter flyttar till Fränninge nr 6 den 13 november 1876 för att arbeta som piga. Flyttar till Östar Sallerup 1878. Hanna förblir ogift hela livet och hon är senare bosatt i Lunds Domkyrkoförsamling och där hon avlider den 10 februari 1913 sjukdom i hjärtat. Hanna arbetade som tjänarinna hos änkfru von Essen.
Elnafödd 25 mars 1856 i Andrarum. Elna Isaksdotter flyttar till Starrarp nr 8 1872.
Elsefödd den 18 november 1859 i Andrarum. Flyttar till Huaröd 1873 och till Fränninge nr 2 1876 för att arbeta som piga. Flyttar vidare till olika gårdar i Fränninge och där hon tillsist gifter sig den 18 februari 1882 med arbetaren Anders Hansson född den 4 augusti 1857. Familjen bosätter sig i Hårderup nr 4 där Anders står som åbo. Else avlider i Hårderup nr 4 den 23 december 1918 utav spanska sjukan. Anders är senare bosatt i Hårdrup nr 1 och där han avlider den 27 mars 1942.
Mariafödd den 19 mars 1864 i Vallarum. Maria är nästan blind och hon flyttar till Skartofta den 5 november 1883.
Olafödd den 27 september 1866 i Fränninge. Avlider den 28 februari 1867.