Isak Johansson och Bengta Andersdotter

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Bjälkhult 1:26 (avregistrerat nummer) - 30 april 1872
Bjälkhult 1:19 (avregistrerat nummer) 30 november 1876 -18 april 1892

Isak Johansson föddes den 18 december 1838 i Brandstad och han gifte sig med Bengta Andersdotter som föddes i Söfde den 10 oktober 1833. Familjen kom från Ö Sallerup 1875. Familjen emigrerar till Amerika i omgångar, Nils åker 1890, Anders 1891, Isak och Bengta 1892 och Olof 1893. Isak avlider den 24 januari 1896 och Bengta avlider den 2 juni 1911. Båda avlider i USA och är begravda i Henning, Otter Tail County, Minesota, USA.

Fotograf okänd.
Olof Isaksons gravsten på Inman Cementary.

Fotograf okänd
Begravningsplatsen för Olof Isakson i Minesota, USA.

Barn

NamnBeskrivning
Jönsfödd 16 juli 1862 i Brandstad. Flyttade till Starrarp nr 3 1878 för att arbeta som dräng. Flyttade vidare till Starrarp nr 2 och sedan till Brandstad 1881.
Kjerstifödd 26 mars 1864 i Brandstad. Flyttade till Västerstad den 23 oktober 1880. Flyttar 1884 till Östraby. Flyttar 1888 till Vallarum nr 9 där hon gifter sig den 30 novaember 1888 med arbetaren Anders Hansson född den 28 oktober 1861 i Hårderup nr 9. Familjen är bosatt i Araskog nr 4 i Brandstad och där Anders avlider den 26 december 1911 utav blodprodd. Anders arbetade som smed. Kjersti bor kvar i Brandstad och hon avlider den 10 mars 1956.
Johanfödd 2 oktober 1867 i Brandstad. Flyttade till Brandstad den 27 oktober 1884.
Nilsfödd 21 februari 1871 i Brandstad. Emigrerar till Amerika den 23 december 1890. Nils gifter sig med Maren Olsdotter "Mary" Saetre, född i Roedenes i Norge den 28 mars 1873. Nils och Maren gifter sig den 3 juni 1897 i Inman, Otter Tail, Minesota, USA. Nils avlider den 16 april 1907 och är begravd i Henning, Otter Tail, Minesota. Dom fick ett barn Ester Olivia Isaksson.
Andersfödd 16 december 1872 i Ö Sallerup. Emigrerar till Amerika den 23 december 1891
Oloffödd 8 mars 1876 i Frenninge. Emigrerar till Amerika den 7 februari 1893. Är bonde i det nya landet och bosätter sig i orten Henning, Otter Tail County, Minesota, USA. Olof avlider den 5 februari 1965 och är begravd på Inman Cementary, Henning, Otter Tail County. (se bild nedan)