Isak Bengtsson och Elsa Nilsdotter (Fränninge 22:24)

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Fränninge 23:17 (aktuellt nummer) 29 januari 1868 - 29 februari 1904
Fränninge 22:24 23 april 1870 - 29 februari 1904