Dödsbodelägarna efter Isac Andersson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Starrarp 1:14 (avregistrerat nummer) 29 maj 1906 - 26 mars 1912
Starrarp 1:13 (avregistrerat nummer) 29 maj 1906 - 26 mars 1912