Dödsbodelägarna efter Ingri Olsdotter (maka till Nils NIlsson)

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Hårderup 3:10 (aktuellt nummer) 9 september 1884 - 9 september 1884