Johannes Sandström och Ingri Håkansdotter

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 9:14 (aktuellt nummer) 19 augusti 1889 - 17 september 1914

Johannes Sandström var född den 2 december 1857 i Fränninge och han var son till smeden på Vallarum Nils Sandström och hans hustru Else Larsson. Johannes gifter sig den 13 december 1887 med Ingri Håkansdotter som var född den 13 december 1858 i Fränninge. Ingri var dotter till folkskolläraren på Vallarum nr 6 Håkan Persson och hans hustru Anna Nilsdotter. Familjen flyttar till Norra Åsum den 15 februari 1902. Familjen är senare bosatt på Tomelilla 115, Tryde och där avlider Johannes den 19 juli 1915. Ingri bor kvar på Tomelilla 115 och där avlider Ingri den 20 april 1931.