Ingeborg Ersborg

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Hårderup 4:24 (aktuellt nummer) 31 oktober 1958 – 6 april 1966