Ingar Svensson Stendahl

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 7:26 (avregistrerat nummer) 18 september 1919 - 21 februari 1934

Ingar Stendahl var född den 9 oktober 1857 i Långaröd och hon kom till Vallarum nr 7 den 3 april 1913. Ingar kom tillsammans med sin syster Elna Svensson som också var född i Långaröd och hon föddes den 15 oktober 1852. Ingar förblev ogift hela livet men hon hade en son, Alfred Andersson som var född den 14 november 1894 i Långaröd. Han var vicekorpral och han var avförd från sjömanshuset. Han dog den 26 april 1921 genom att av avhände sig livet genom skjutning. Alfred begrovs i Lund efter obduktion på anatomisalen i Lund. Ingar syster arbetar som piga och hon avlider den 19 april 1917 i Vallarum nr 7. Hon dog av njurlidande. Ingar bor senare på Fränninge nr 27 och hon avled utav ålderdomssvaghet den 10 september 1936.

Bouppteckning efter Ingar Stendahl som avled på Fränninge nr 27 den 10 september 1936.