Välj en sida

Ingar Svensson Stendahl

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 7:26 (avregistrerat nummer) 18 september 1919 - 21 februari 1934

Ingar Stendahl var född den 9 oktober 1857 i Långaröd och hon kom till Vallarum nr 7 den 3 april 1913. Ingar kom tillsammans med sin syster Elna Svensson som också var född i Långaröd och hon föddes den 15 oktober 1852. Ingar förblev ogift hela livet men hon hade en son, Alfred Andersson som var född den 14 november 1894 i Långaröd. Han var vicekorpral och han var avförd från sjömanshuset. Han dog den 26 april 1921 genom att av avhände sig livet genom skjutning. Alfred begrovs i Lund efter obduktion på anatomisalen i Lund. Ingar syster arbetar som piga och hon avlider den 19 april 1917 i Vallarum nr 7. Hon dog av njurlidande. Ingar bor senare på Fränninge nr 27 och hon avled utav ålderdomssvaghet den 10 september 1936.

Källa: Arkiv Digital, Färs häradsrätts domböcker över bouppteckningar 1938, sid 1

Bouppteckning efter Ingar Stendahl som avled på Fränninge nr 27 den 10 september 1936.

Källa: Arkiv Digital, Färs häradsrätts domböcker över bouppteckningar 1938, sid 2