Välj en sida

Ingar Bengtsdotter

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Hårderup 6:11 Erikslund nr 1 (aktuellt nummer) 13 mars 1908 - 25 oktober 1920

Ingar Bengtsdotter hade bytt efternamn och hon hette Persdotter när hon köpte fastigheten. Ingar var född den 23 juli 1836 i Hårderup och hon var dotter till åbon Bengt Nilsson och hans hustru Anna Olsdotter. Ingar var änka efter åbon Per Larsson och hon vistades i Amerika under perioden 20 augusti 1898 – 30 september 1902. Hon är fortsatt boende på Hårderup nr 6 och hon avlider den 16 oktober 1920 utav ålderdomssvaghet.

Källa: Arkiv Digital, Färs häradsrätts domböcker över bouppteckningar 1921, sid 1

Bouppteckning efter Ingar Bengtsdotter som avled på Hårderup nr 4 den 16 oktober 1920.

Källa: Arkiv Digital, Färs häradsrätts domböcker över bouppteckningar 1921, sid 2

Källa: Arkiv Digital, Färs häradsrätts domböcker över bouppteckningar 1921, sid 3