Ingar Bengtsdotter

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Hårderup 6:11 Erikslund nr 1 (aktuellt nummer) 13 mars 1908 - 25 oktober 1920

Ingar Bengtsdotter hade bytt efternamn och hon hette Persdotter när hon köpte fastigheten. Ingar var född den 23 juli 1836 i Hårderup och hon var dotter till åbon Bengt Nilsson och hans hustru Anna Olsdotter. Ingar var änka efter åbon Per Larsson och hon vistades i Amerika under perioden 20 augusti 1898 – 30 september 1902. Hon är fortsatt boende på Hårderup nr 6 och hon avlider den 16 oktober 1920 utav ålderdomssvaghet.

Bouppteckning efter Ingar Bengtsdotter som avled på Hårderup nr 4 den 16 oktober 1920.

Den 25 oktober 1920 förrättades bouppteckning efter änkan Ingar Bentsdotter på Hårderup nr 4 som avled den 16 oktober 1920 och som efterlämnade såsom sterbhusdelägare barnen:
sonen Lars Persson, vistande i Amerika
sonen Bengt Persson, vistaden i Amerika
sonen Nils Persson i Jönköping
sonen Edvard Persson i Amerika
sonen Olof Persson, avliden men efterlämnade barnen:
dottern Ingar
sonen Harald
båda omyndiga vistande i Amerika
sonen Anders Persson, avliden men efterlämnade
sonen Robert, omyndig men vistande i Amerika
sonen Otto Persson vistande i Amerika
dottern Anna Persson i Hårderup
dottern Kersti Persson i Köpenhamn
I bouppteckningen upptogs den från fastigheten 1/192 mantal Hårderup nr 6 avsöndrade lägenheten Erikslund nr 1 enligt lagfartsbevis daterat den 22 december 1908 och som upptos till taxeringsvärdet på 500 kr. Dom totala tillgångarna i dödsboet uppgick till 7 000 kr samt att det fanns skulder på 234 kr vilket ger en behållning i dödsboet på 6 765 kr.