Ingar Olsdotter

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Hårderup 4:18 (avregistrerad fastighetsbeteckning) 1 november 1883 - 30 augusti 1884