Ingar Olsdotter.

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Bjälkhult 1:15 (aktuellt nummer) 1832 -

Ingar Olsdotter var vid detta tillfälle omyndig och hon var dotter till Ola Nilsson och hans hustru Anna Persdotter.