Ingar Mårtensdotter och Anna Mårtensdotter

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Starrarp 2:6 (avregistrerat nummer) 1836 -

Arvingar till Mårten Persson.