Ingar Nilsdotter

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Hårderup 6:11 Erikslund nr 1 (aktuellt nummer) 27 mars 1901 - 13 mars 1908

Ingar var född den 7 januari 1838 i Fränninge och var änka efter åbon i Strarrarps Ora Lars Olsson född den 7 mars 1829 i Långaröd. Ingar flyttade till Hårderup nr 6:11 1901, två år efter att hon blev änka den 11 november 1899. Ingar bor kvar på fastigheten fram till hon avlider den 5 mars 1908 av en hjärnblödning.

Bouppteckning efter Ingar Nilsdotter som avled på Hårderup nr 6 den 5 mars 1908.

Den 13 mars 1908 förrättades bouppteckning efter avlidna änkan Ingar Nilsdotter på Hårderup nr 6 som avled den 5 mars 1908 och efterlämnade såsom sterbhusdelägare barnen:
dottern Kersti Larsdotter, gift med arbetaren William Andersson, boende i Köpenhamn
dottern Maria, gift med åboen Ola Nilsson på Vollsjö nr 6
dottern Sofia, avliden med efterlevande mannen åboen Jöns Andersson på Hårderup nr 1 samt deras
barn sonen Albert och dottern Ester.
Tillgångarna i dödsboet uppgick till 2 223 kr och skulderna uppgick till 75 kr vilket ger en behållning i dödsboet på 2 147 kr.