Ingar Jacobsdotter

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Hårderup 1:16 30 december 1875 - 16 september 1896

Ingar var född den 29 januari 1835 i Lövestad och hon var dotter till åbon på Heinge nr 10 åbon Jacob Hansson och hans hustru Eljena Andersdotter. 1860 flyttade Ingar från Lövestad till Starrarp nr 6 för att arbeta som piga. Den 2 september 1871 föder Ingar en dottern Ingri i Fränninge. Den 10 november 1880 flyttar Ingar och dottern till Hårderup Nr 1 där hon är skriven som inhyses piga. Den 14 maj 1864 dömdes Ingar av Färs Häradsrätt för snatteri. Ingar avlider den 1 oktober 1895 i Hårderup nr 1.

Bouppteckning för Ingar Jacobsdotter som avled den 1 oktober 1895.

Den 7 oktober 1895 förrättades bouppteckning efter pigan Ingar Jacosdotter som avled den 1 oktober 1895 på Hårderup nr 1. Enda arvinge till Ingar var dottern Ingrid Persdotter i Bessinge. Dom totala tillgångarna i bouppteckningen uppgick 359 kr och skulderna var 50 kr vilket ger en behållning i dödsboet uppgick till 309 kr.

Barn

NamnBeskrivning
Ingridfödd den 2 september 1871 i Starrarp. Ingrid Persson flyttar till Östra Sallerup den 20 april 1896. Ingrid förblir ogift hela livet och hon är långt senare bosatt på Fränninge 27:18, ålderdomshemmet och hon avlider den 7 december 1949.