Inga Sjölin (maka till Seth Sjölin)

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Hårderup 4:17 (aktuellt nummer) 20 februari 1960 – efter 1996