Ida Persson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Starrarp 2:18 (aktuellt nummer) 12 april 1945 - 11 juli 1946
Hårderup 2:16 (avregistrerad fastighetsbeteckning) 7 juni 1956 - 1 mars 1957
Hårderup 2:12 (avregistrerad fastighetsbeteckning) 7 juni 1956 - 1 mars 1957
Hårderup 2:9 C (avregistrerad fastighetsbeteckning) 7 juni 1956 - 1 mars 1957
Hårderup 1:15 (avregistrerad fastighetsbeteckning) 7 juni 1956 - 1 mars 1957