Ida Nilsson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Hårderup 21:1 (aktuellt nummer) 22 juli 1955 - 11 februari 1967