Ida Dahlin (maka till Hans Dahlin)

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 9:51 (aktuellt nummer) 8 september 1953 - 3 februari 1959
Vallarum 9:33 (avregistrerat nummer) 8 september 1953 - 3 februari 1959