Lennart Persson och Hulda Persson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Hårderup 3:11 (avregistrerad fastighetsbeteckning) 7 maj 1942 - 8 december 1956
Hårderup 3:8 (avregistrerad fastighetsbeteckning) 1 april 1938 – 8 december 1956

Lennart Persson född den 26 januari 1900 i Vallarum och han var son till skomakaren Per Andersson och hans hustru Ingar Persson på Vallarum nr 9. Lennart gifter sig den 5 maj 1934 med Hulda Augusta Persson född den 7 januari 1909 i Södra Åsum. Hulda Augusta var dotter till muraren August Persson och hans hustru Anna Andersson i Sjöbohus. Hulda Augusta avlider på Hårderup 3:8 den 31 juli 1956 och Lennart Edvin avlider den 24 mars 1995 på Bjersunds Sjukhem i Bjärred.

Jordbruksräkninge 1944, Lennart E Persson

Källa: SCB, Jordbruksräkningen 1944

I jordbruksräkningen 1944 redovisat Lennart Persson fastigheterna Hårderup 3:8 och 3:12 och som omfattade totalt 7,1 hektar varav 6,9 hektar var åkermark. Man hade investerat i fyra olika jordbruksmaskiner samt att man var delägare i en självavläggare. Det fanns elektricitet installerat för belysning.

 

 

 

 

 

 

Bouppteckning efter Hulda Persson som avled den 31 juli 1956.

Den 24 augusti 1956 förrättades bouppteckning efter hustrun Hulda Persson på Hårderup nr 3, född den 7 januari 1909, i äktenskap förenad år 1934 med efterlevande maken hemmansägaren Lennart Persson, avled den 31 juli 1956 och efterlämnade såsom sterbhusdelägare:
dottern sjukvårdsbiträdet Asta Inga Linnea Persson, Hårderup nr 3
sonen Sten Åke Persson född den 21 juli 1941
dottern Rut Gertrud Gunbritt född den 9 oktober 1945
I bouppteckningen upptogs fastigheterna Hårderup 3:8 och 3:12 enligt lagfartsbevis den 27 april 1938, som enskild egendom, till deras taxeringsvärde på tillsammans 3 500 kr. Därutöver upptogs fastigheten Hårderup 3:11 enligt lagfartsbevis den 20 maj 1942 till taxeringsvärdet på 13 500 kr. Dom totala tillgångarna uppgick till 27 446 kr samt att skulderna uppgick till 13 345 kr vilket ger en behållning i dödsboet på 14 100 kr.

Barn

NamnBeskrivning
Asta Inga Linnea född den 14 augusti 1934 i Vallarum. Asta förblev ogift hela livet och var folkbokförd i Fosie i Malmö. Hon avlider den 6 februari 2008 bosatt på Balladgatan 35 i Malmö.
Sten Åke Brunofödd den 21 juni 1941 i Hårderup. Sten Åke var frånskild den 27 december 1974 och han var 1997 bosatt i Revinge och han flyttade senare till Rödkullastigen 3B, 7 vån i Malmö där han avlider den 8 oktober 2000.